ข่าวทั่วไป

สระแก้ว – ผบ.กองกำลังบูรพาพบปะสื่อ มวลชน สานสัมพันธ์ข่าวสารจังหวัดสระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผบ. กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมพบปะพี่น้อง สื่อมวลชน จังหวัดสระแก้ว ที่ร้าน The ปลาทูคิทเช่น ตำบล บ้านด่านอรัญ ประเทศ จังหวัด

สระแก้ว – ผบ.กองกำลังบูรพาพบปะสื่อ มวลชน สานสัมพันธ์ข่าวสารจังหวัดสระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผบ. กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมพบปะพี่น้อง สื่อมวลชน จังหวัดสระแก้ว ที่ร้าน The ปลาทูคิทเช่น ตำบล บ้านด่านอรัญ ประเทศ จังหวัด

สระแก้ว. ด้านสื่อมวลชนจังหวัดสระแก้ว มอบช่อดอกไม้ ขอแสดงความยินดีและตอนรับท่าน ผบ.กองกำลังบูรพา คนใหม่ หลังจากนั้นท่านผบ.กองกำลัง บูรพา ได้มอบกระเป๋าสะพายตราสัญลักษณ์ กองกำลังบูรพา เป็นที่ระลึก ให้กับพี่น้องสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้สื่อข่าว ให้ความสำคัญ ข่าวสารของกองกำลังบูรพา ด้วยดี ตลอดมา ความสัมพันธ์กับกองกำลังบูรพาอย่างแนบแน่น ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆท่านในจังหวัดสระแก้ว ท่านผบ.กองกำลังบูรพา กล่าว นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว