ข่าวทั่วไป

ธ.ก.ส.เชียงใหม่เสวนานักวิชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาไทยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid19)

ธ.ก.ส.เชียงใหม่เสวนานักวิชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาไทยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid19)
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชาสาระนาค 1 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ นายมาโนชบัวองค์ รอง.ผอ.ฝนบ.เป็นประธานการจัดเสวนาวิชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาไทยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid19)

โดยมีนายสนอง ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดเสวนาฯครั้งนี้ และมีกาแฟ โดยมีนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักวิชาการจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ .สถาบันวิจัยพืชสวนอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน, แม่ฮ่องสอน.และผู้ประกอบการกาแฟ ร่วม การจัดการได้ประชุมเชิงเสวนาเรื่องทิศทางการตลาดกับแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2564-2574 และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ปลูกกาแฟอาราบิกา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆได้แสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ผลิต และยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟ อาราบิกา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่แบรนด์ A-Coffee เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกอย่างเป็นรูปธรรม

ฟงหวินศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่