ข่าวทั่วไป

มูลนิธิร่วมกตัญญู นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สระแก้ว

 

“ร่วมกตัญญู ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้ในทุกๆพท้นที่ประสบภัย

ชมคลิป

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
สรุป รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สระแก้ว เวลา 11.00 น.

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ

นายอธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : ดารา 4 รองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู, นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว – พบ.13, และ นายอัญวุฒิ โพธิ์อำไพ – นคร 45 นำกำลังเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดนครนายก

ได้นำถุงยังชีพ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่

หมู่3 บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หมู่8 บ้านด่านชัยพัฒนา ต.ทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

จำนวนทั้งหมด 120 หลังคาเรือน

เพิ่มเติม โรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
จังหวัดนครนายก ยังปรุงอาหารสำเร็จรูปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ยอด นคร45 มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงาน