ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี สุดยอดกำนันที่เฝ้าคลายทุกข์ประชาชนนำทีมไล่ช้างป่า

กาญจนบุรี สุดยอดกำนันที่เฝ้าคลายทุกข์ประชาชนนำทีมไล่ช้างป่า

นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย ทีมเฝ้าระวังช้างป่า ม.5 บ้านแก่งปลากด เมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงดึกได้มีช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรกรของชาวบ้านเพื่อทำลายพืชไร่ เช่นอ้อย มันสำปะหลัง และกล้วย เป็นต้น เท่าที่ผ่านมาชุดเฝ้าระวังช้างป่าและผลักดันช้างป่าได้ช่วยกันผลักดันไม่ให้เข้ามาทำลายพืชไร่และพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย

พร้อมทั้งลดผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่า และเพื่อให้ชาวบ้านได้เก็บผลผลิตทางการเกษตรไว้เลี้ยงครอบครัว พร้อม สร้างรายให้กับครัวเรือนต่อไป
นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา จึงได้นำทีมชุดเฝ้าระวังช้างป่าจำนวนกว่า10 คน เข้าขัยไล่ช้างป่าให้กลับเข้าป่าไปในพื้นที่ ม.5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เกษร เสมจันทร์