ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – อัญเชิญพระบรมรูป 3 พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ขึ้นประทับ ณ พลับพลาที่ประทับ

พิษณุโลก
พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี
ผบช.ภ.6 และ คุณภคมน พิมลศรี
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.6
เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูป 3 พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ขึ้นประทับ ณ พลับพลาที่ประทับ ณ วัดป่าแก้วมณี ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

พร้อมด้วย
พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ รอ.ทพญ.วงศ์นภา ชื่นใจชน ภริยา พร้อมคณะนายทหารฯ, พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี
ประธานที่ปรึกษา ผบช.ภ.6
(ฝ่ายความมั่นคง) และภริยา,
คุณบุรณิต ศุภเสน ที่ปรึกษา ผบช.ภ.6 ,
พล.ต.ท.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.และภริยา , พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี
รอง ผบช.ภ.6 ,
พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.ภ.6,
พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์
รอง ผบช.ภ.6 และภริยา ,
พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบช.ภ.6 ,
พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร และภริยา ,
พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ,
พล.ต.ต.สารนัย คงเมือง ผบก.สส.ภ.6 ,
คณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 41 พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัด, ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก