ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

สระแก้ว- “วันรพี” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงาน”วันรพี”

สระแก้ว- วันรพี” ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 7 ส.ค.66 ที่อาคารศาลจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว นายวินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงาน”วันรพี” บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ตำรวจ ราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ และคณะ วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” วันที่ 7 สิงหาคม


นายวินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” พระนามเดิม พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็น พระราชโอรส รุ่นแรกที่ได้เสด็จไปศึกษายังทวีปยุโรป ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยออกซ์ ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบการศาล ระบบกฎหมาย และระบบการศึกษากฎหมายของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และที่สำคัญยิ่ง ทรงได้ริเริ่มการก่อตั้งระบบการศึกษากฎหมายอย่างเป็นทางการขึ้นในประเทศไทย การตั้งโรงเรียนกฎหมายสังกัดกระทรวงยุติธรรม และทรงสอนด้วยพระองค์เอง นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้ ได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า เนติบัณฑิต ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนวิชากฎหมายในเวลาต่อมา
พระองค์ทรงเน้นย้ำในเรื่องจริยธรรม คุณค่าของความดี ความงามทั้งหลาย ทรงสั่งสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่า คนเราเวลาจะทำอะไรควรคิดถึงคนอื่นให้มาก นักกฎหมายที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ตามกระทรวงต่าง ๆ หรือในอาชีพอื่นใด ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่กลั่นแกล้งรังแกใคร ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าว
อย่างไรก็ตาม สำหรับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 สิริพระชันษาได้เพียง 47 ปี นับแต่นั้นมา วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกถึงการสูญเสียพระผู้ทรงประสิทธิ์ประสาทการยุติธรรมสมัยใหม่ของไทย และนักกฎหมายคนสำคัญของโลกไป จึงเรียกชื่อวันนี้เพื่อถวายเป็นพระเกียรติว่า “วันรพี” นับถึงปัจจุบัน นักนิติศาสตร์จึงได้เทิดทูนและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน โดยพร้อมใจกันจรรโลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมและตั้งปณิธานร่วมกันธำรงรักษาความยุติธรรมในสังคม และจัดกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาดกฎหมาย มัธยมตอนปลาย และแสดงศาลจำลอง ณ ห้องพิจารณา 5 และกิจกรรม กีฬา ฟุตบอล เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง องค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมถึง สื่อมวลชนร่วม กิจกรรม แข่งขันกีฬา

โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม ขอมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะ เป็นขวัญและกำลังใจ ในวันรพีกฎหมายไทย รู้รัก รู้สามัคคีเพื่อเผยแพร่กิจกรรมดีๆ ต่อไป นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว