ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการ “หัตถา ภูษาศิลป์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 91 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการ “หัตถา ภูษาศิลป์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 91 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการ “หัตถา ภูษาศิลป์” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า (ชั้น 1) ห้องนิทรรศการหมุนเวียน มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 91 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และถือเป็นการเริ่มต้นของการฉลองวาระครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566


สำหรับนิทรรศการ “หัตถา ภูษาศิลป์” กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนขัตฤกษ์ โดยเป็นการนำผลิตภัณฑ์หัตกรรมในโครงการจิตรลดา และผ้าในคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากร้านไหมไทยโบราณ VEESUDA นำผ้ามาจัดแสดงจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ ผ้ายกลำพูนสอดดิ้นเงิน จำนวน 2 ชิ้น, ผ้าไหมแพรวาลายโบราณ จำนวน 1 ชิ้น ซึ่งผ้าแพรวาดังกล่าวได้รับตรานกยูงพระราชทาน (Classic Thai Silk นกยูงสีเงิน) ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

ซึ่งเป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอนและผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจฯ มาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากร้านจิตรลดาในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านผ้าต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาผ้าไทย.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก