ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจสอบ

พิษณุโลก – ลงพื้นที่สำรวจการสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 4 บ้านคลองเป็ดและ หมู่ 12 บ้านตระกูลสามนาง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายสันติพงศ์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจการสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 4 บ้านคลองเป็ดและ หมู่ 12 บ้านตระกูลสามนาง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก รวมทั้งเฝ้าระวังทุกจุดในตำบลวังพิกุลอย่างใกล้ชิด ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก