กีฬาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พะเยา – ข่าว สีสัน แข่งกีฬา พื้นบ้าน กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน

พะเยา ข่าว สีสัน แข่งกีฬา พื้นบ้าน กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนัน ต.แม่กา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SV ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะเป็นบุคคลต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำท้องที่รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นำท้องที่โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง

สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีกีฬาหลายประเภทกีฬา
เช่นวิ่งซุปเปอร์แมนชาย หญิง ตีกอล์ฟมะเขือยาว วิ่งหนีบมะนาว สร้างความสนุกสนานให้แก่ โดยเฉพาะการแข่งตีกอล์ฟผู้ใหญ่บ้านชาย- หญิงที่เข้าร่วมแข่งจนบางทีมทำมะเขือหักก็ยังเล่นต่อ และวิ่งหนีบมะนาวบางคนวิ่งหนีบหลุดๆและล้มลุกคลุกคลานสร้างสีสันและเฮฮาให้กับ กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน

สัมภาษณ์ นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนัน ต.แม่กา

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา