ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวพระสงฆ์

ปทุมธานีฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมอบปัจจัย260,800บาทให้รพ.

ปทุมธานีฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมอบปัจจัย260,800บาทให้รพ.
วันนี้(11) พระครูพิศาลธรรมานุวัตร(ดร.)เจ้าคณะตำบลคูคต เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ) พระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ววัดบัวแก้วเกสร พระครูปริยัติธรรมธารี เจ้าคณะตำบลลาดสวาย เจ้าอาวาสวัดคลองชัน พระมหาสุราช ชาติชญโญ เจ้าคณะตำบลคลองสี่เจ้าอาวาสวัดมงคลพุกการาม พระครูสังฆรักษ์สุวิทย์ ถิรปุญโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลคูคต วัดโพสพผลเจริญ พระครูใบฎีกากิตติเชษฐ์ สุขวฒฺโน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดประยูรธรรมาราม ได้รับมอบจากพระราชสุทธิธรรมอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นำปัจจัยกัณฑ์เทศน์วันออกพรรษาบัญชีบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี(มหานิกาย)จำนวน 172 วัด โดยมอบให้กับโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จำนวนเงิน 134,200 บาท และโรงพยาบาลปทุมธานีอีก จำนวน 126,600 บาท


นายแพทย์อภิชน จีนเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีกล่าวว่าโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วกราบขอบพระคุณเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างสูงที่ได้มีความเมตตากับโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลก็กำลังจะขยายพื้นที่เพิ่มอีก 7 ไร่เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเนื่องจากมีการขยายตัวของประชาชนจากเมืองหลวงออกสู่ปริมณฑล ซึ่งพื้นที่อำเภอ

 

 

ลาดหลุมแก้ว ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการขยายตัวจากคนเมืองหลวง ก็ต้องขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ปทุมธานีอีกครั้งที่มีเมตตาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้
นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวขอขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่เมตตามอบเงิน126,600 บาท เพื่อสนับสนุนทางด้านการแพทย์และจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลต่อไป