ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวถวายพระพร

ตราด-ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ.อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์

ตราด-ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ.อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และเปิดโครงการ “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

จัดขึ้นโดยมีนายสุพงษ์ ลิ้มพาณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ครั้งนี้ทางศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ ทหาร ตำรวจ เทศบาล อบต.และโรงเรียนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ลงสู่บึงเขาล้าน จำนวน 91,999 ตัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองตราด มอบกล้วยไม้ จำนวน 300 ต้น และคุณไตรรัตน์ เรืองงาม ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด ได้มอบกล้าไม้ป่าชายเลน จํานวน 591 ต้น นอกจากนี้นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทยยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านไม้รูด พร้อมกันนี้หน่วยงานต่างๆร่วมปล่อยพันธุ์ปลานํ้าจืดลงในบึงเขาล้านอีกด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด