ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร ตัวแทนพนักงาน อบต.วังพิกุล ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง” ตามโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร ตัวแทนพนักงาน อบต.วังพิกุล ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง” ตามโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีความยิ่งใหญ่ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนจังหวัดและประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย และเปิดพื้นที่ ในการจัดแสดงการสาธิตสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก


ในการนี้ตำบลวังพิกุล นำโดยนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกอบต.วังพิกุล ได้นำการแสดงชาติพันธุ์ไททรงดำ ชุดบาสโลบไทยทรงดำประยุกต์ ร่วมการแสดงทางวัฒนธรรม เวทีกลางถนนสายวัฒนธรรม เพื่อเป็นการนำเสนอและประชาสัมพันธ์แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ณ เวทีกลางถนนสายวัฒนธรรม พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก