ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวถวายพระพร

พิษณุโลก – กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566


วันที่ 12 ส.ค. 66 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 โดย พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา


12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สำคัญได้แก่ พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป ณ บริเวณลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องบันเทิงทัพ 3 สโมสรบันเทิงทัพ พิธีถวายราชสักการะ, ถวายราชสดุดี, ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่แหล่งน้ำ ณ บริเวณบ้านพัก กำลังพล ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ยังได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยเริ่มดำเนินการทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิม
พระเกียรติฯ ตลอดห้วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาอีกด้วย
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก