ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวถวายพระพร

จันททบุรี-พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จันททบุรี-พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ค่ำวันนี้ (12 ส.ค.66) ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้จุดเทียน กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีพระแม่ไทย พร้อมทั้งกล่าว ทรงพระเจริญ 3 ครั้งดังกึกก้องไปทั่วสถานที่จัดพิธี


ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการโดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตรทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรและได้ทรงพระราชดำริโครงการต่าง ๆ หลากหลายสาขาครอบคลุมทั่วทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ พระราชกรณียกิจทั้งหลายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะพสกนิกรผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตราบจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ เป็นที่ประจักษ์ซาบซึ้งและได้รับการเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงพสกนิกรไทยทั้งมวล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก