ข่าวทั่วไป

สระแก้ว – ทหารพราน ชายแดน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล “

สระแก้ว – ทหารพราน ชายแดน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล ”
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กกล.บูรพา ฉก.ร.12 ชค.ทพ.13 ผู้สื่อข่าวรายงาน พ.อ.อนุพงศ์ มูลบรรจบ ผบ.ชค. ทพ.13 ร.ท.ถาวร บุญเพ็ง ผบ.ร้อย. ทพ.1302 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และ อสม. สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้


1. นางเพ็ง หลวงจินดา อายุ 85 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และสูงอายุ บ้านเลขที่ 111 ม.1 บ.ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. นางสมใจ งอนกระโทก อายุ 57 ปี ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และพิการทางสายตา บ้านเลขที่ 7 ม.7 บ.ดงงู ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
3. น.ส.จิราภรณ์ เจริญศรี อายุ 30 ปี ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 15 ม.7 บ.ดงงู ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครอบครัวผู้ได้รับการช่วยเหลือ ขอขอบพระคุณหน่วยทหารและกองทัพบก ที่ได้ให้การช่วยเหลือดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส…นายยุทธนาพึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว