ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวถวายพระพร

พิษณุโลก บริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารำนักงาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชานชนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังพิกุล ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช 2566

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล นางเอมอร วิจิตรพงษา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายเสน่ห์ จิตจรัส กำนันตำบลวังพิกุล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังพิกุล ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช 2566

โดยนายรังสรร เงินวิลัย ปศุสัตว์อำเภอวังทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ เจ้าคณะอำเภอวังทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์อำเภอวังทอง ณ วัดดงจันทร์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก