ข่าวทั่วไป

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เดินทางมอบน้ำดื่ม ให้องค์กรสาธารณกุศล และวัด

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เดินทางมอบน้ำดื่ม ให้องค์กรสาธารณกุศล และวัด
วันที่ 9 กันยายน 2566 นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบหมายให้ น.ส.ปิยนุช พาณิชย์พิศาล รองประธานฯฝ่ายกิจกรรม-ฝ่ายบุคคล/บริหารงานกู้ชีพ , นายวสุ เผ่าตำรวจ กรรมการบริหารฝ่ายบรรเทาสาธารภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์/ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เป็นตัวแทนในนามมูลนิธิฯ เดินทางไปนำน้ำดื่มตราสิงห์ และน้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า ตรา(P80) มอบให้กับ 1.วัดทองคง น้ำดื่มสิงห์ 40 แพ็ค , น้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า 6 ลัง / 2.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง น้ำดื่มสิงห์ 40 แพ็ค , น้ำสปาร์คลิ้งลำไยลองก้า 6 ลัง / 3.วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ น้ำดื่มสิงห์ 50 แพ็ค , น้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า 15 ลัง / 4.วัดมหาวงษ์ น้ำดื่มสิงห์ 50 แพ็ค , น้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า 15 ลัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจากเทศกาลทิ้งกระจาด งานบุญแจกทานอันยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
**********************
สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ