ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวพระสงฆ์

คณะสงฆ์จันทบุรีมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ อำเภอมะขาม อนุเคราะห์เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์จันทบุรีมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ อำเภอมะขาม อนุเคราะห์เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


วันนี้ ( 20 ก.ย.66) ที่บ้านเลขที่ 219/31 ซอยสุขาภิบาล 1 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า พร้อมด้วย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน พร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัว นางรวิภา บุราณรมย์ ที่ได้รับบ้านสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ของคณะสงฆ์อำเภอมะขาม สำหรับโครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นตามมติคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี พ.ศ.2564 ที่ให้แต่ละอำเภอสร้างบ้านเพื่ออนุเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส อนุเคราะห์เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติไม่มีที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง

โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอของตนโดยรวบรวมทุนทรัพย์ สิ่งของ และความร่วมมือต่างๆ สร้างบ้านตามโครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จันทบุรี อย่างน้อยอำเภอละ 1 หลังต่อปี หรือตามความสามารถเท่าที่คณะสงฆ์พึงทำได้ ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้มีการก่อสร้างและส่งมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์รวมหลังนี้ เป็นหลังที่ 54


โดย นางรวิภา บุราณรมย์ อายุ 68 ปี อาศัยอยู่ในที่ดินของญาติที่แบ่งปันให้พักอาศัยกับหลานสาว มีอาชีพค้าขาย มีโรคประจำตัวหลายโรค ก่อนหน้านี้เคยอาศัยอยู่ในบ้านพัก ตชด.แต่เนื่องจากสามีเสียชีวิตทำให้ต้องย้ายออกและหาที่พักใหม่ ญาติจึงแบ่งพื้นที่ให้พักอาศัยตามอรรถภาพเป็นบ้านที่มีสภาพที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย มีสภาพความเป็นอยู่อัตคัด ขัดสน คณะสงฆ์จึงได้พิจารณาช่วยเหลือ ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านสังฆประชานุเคราะห์หลังนี้ ได้รับความเมตตาจา คณะสงฆ์อำเภอมะขามร่วมกันสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินโครงการ มีข้าราชการ และประชาชนร่วมบริจาคสมทบ การก่อสร้าง ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานราชการได้ให้การสนับสนุนช่วยดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบโครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี สามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี” หมายเลขบัญชี 204-0-84415-5

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก