ข่าวทั่วไป

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”
วันที่ 26 กันยายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”

ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองทัพภาคที่ 3 และมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 กองบิน 46 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พิษณุโลก ห้างสรรพสินค้าโลตัสโคกช้าง พิษณุโลก ห้างสรรพสินค้าแม็คโครโคกช้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และโรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจช่วยกันตัดหญ้า ถอนหญ้า ตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้ เก็บใบไม้ และจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทน์ เพื่อให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก