ข่าวทั่วไป

พะเยา – นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ จัดประชาคมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูการผลิตปี 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ในการประชาคมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูการผลิตปี 2563 และชี้แจงทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการพะเยาโมเดลและงานส่งเสริมการเกษตรอื่นๆ โดยข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนจะนำไปประมวลผลเพื่อเตรียมการในการจัดทำโครงการเพื่อปัองกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

โดยคุณสมบัติข้อแรกของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐคือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจึงจะมีสิทธิเจ้าร่วมโครงการทุกโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8,9,10 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

บิ๊กบัง ภูซาง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดพะเยา รายงาน