ข่าวทั่วไป

พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดสู่การปฏิบัติกับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนแคนตาลูป

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดสู่การปฏิบัติกับนายธวัชชัย ใจมิภักดิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนแคนตาลูปปลอดภัยอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ

ซึ่งผลิตเมล่อนในโรงเรือน ที่ออกแบบและคัดเลือกวัสดุด้วยตนเอง มีจำนวนโรงเรือน 3 โรง โดยผลผลิตของฤดูกาลนี้จะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งช่องทางการตลาดทั้งจำหน่ายโดยตรงบริเวณเชิงสะพานลอยหน้าที่ว่าอำเภอแม่ใจ และช่องทางออนไลก์ ผลผลิตที่ได้ส่งตรวจแลป(ห้องปฏิบัติการ)กลาง และได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากสารเคมี

บิ๊กบัง ภูซาง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา รายงาน