ข่าวทั่วไป

ผอ.สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กอ.รมน.ภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พบหารือ ผวจ.จันทบุรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นด้านความมั่นคง และ ความเคลื่อนไหวสถานการณ์การชุมนุม พร้อมตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จันทบุรี

ผอ.สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กอ.รมน.ภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พบหารือ ผวจ.จันทบุรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นด้านความมั่นคง และ ความเคลื่อนไหวสถานการณ์การชุมนุม พร้อมตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จันทบุรี
วันนี้ ( 28 ต.ค.63 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะฯ ในการเดินทางมาเข้าพบ หารือ ข้อราชการด้านความมั่นคง และตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี โดยการหารือได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดจันทบุรีขออนุญาต สบค.นำแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้ามารับจ้างเก็บลำไยและกระบวนการส่งออกลำไย ที่ตอนนี้เรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาแล้วรอเพียงอนุญาตก็จะเริ่มนำแรงงานเข้ามาในรูปแบบจันทบุรีโมเดลที่มีความเข้มข้นในการคัดกรองป้องกันโควิด -19

ขณะที่จังหวัดจันทบุรีได้มีการประกาศรับสมัครแรงงานไทยเข้ามาทำงานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้ประกอบการและเจ้าของสวนผลไม้มีความต้องการแรงงานสูง รวมทั้งมีสวัสดิการให้แก่แรงงานชาวไทยอย่างยุติธรรมครอบคลุมถึงสวัสดิการครอบครัวผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หลังจากหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จพลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะได้ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี โดยพลเรือตรี สมรภูมิ ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมสรุปผลงาน ปัญหา อุปสรรค รับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จังหวัดจันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก