ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อ่างทอง – เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลานำพวงหรีดข้าวสารแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น 9 หมู่บ้าน 252 ครอบครัว

อ่างทอง เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลานำพวงหรีดข้าวสารแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น 9 หมู่บ้าน 252 ครอบครัว จากโครงการเปลี่ยนพวงหรีดเคารพศพ จากที่ใช้ดอกไม้สด เปลี่ยนเป็นข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมแทน


วันที่ 6 พ.ย. 66 ที่บริเวณวัดหมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ท่านพระครูนิเทศธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลา ได้นำพวงหรีดข้าวสารออกแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น 9 หมู่บ้าน 252 ครอบครัว จากโครงการเปลี่ยนพวงหรีดเคารพศพ จากที่ใช้ดอกไม้สด เปลี่ยนเป็นข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม แทน สานต่อโครงการเปลี่ยนพวงหรีดเคารพศพจากที่ใช้ดอกไม้สด เสร็จงานก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์ เปลี่ยนเป็นข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม แทน เมื่อเสร็จงานทางวัดก็จะเก็บรวบรวมเอาไว้จนได้จำนวนที่มากพอ พระครูนิเทศธรรมวิวัช ก็จะประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้าน อบต. หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ให้แจ้งผู้ยากไร้ในหมู่บ้านมารับ ทางวัดจะนำถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยข้าวสาร น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำ ขนมที่ได้จากงานศพ และของที่ชาวบ้านนำมาทำบุญตักบาตรเทโว เมื่อวันออกพรรษามาจัดทำเป็นชุด ๆ รวบรวมไว้ และได้นำแจกให้ผู้ยากไร้ในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อบุญให้แก่ผู้ล่วงลับและญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรเทโวได้รับบุญในครั้งนี้ ผู้ให้อิ่มบุญผู้รับอิ่มท้อง แล้วก็จะทำต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
กนกศักดิ์ / อ่างทอง