ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อ่างทอง – กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปทองคำหนัก1ตันอายุหลายร้อยปี พระพุทธมงคลชัย ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย วัดจุฬามณี มีหน้าตักกว้าง 93 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1 ตัน

อ่างทอง กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปทองคำหนัก1ตันอายุหลายร้อยปี พระพุทธมงคลชัย ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย วัดจุฬามณี มีหน้าตักกว้าง 93 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1 ตัน
วันที่ 6 พ.ย. 66 เชิญกราบไหว้ขอพร พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธมงคลชัย มีอายุหลายร้อยปี ที่วัดจุฬามณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย มีหน้าตักกว้าง 93 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1 ตัน องค์เป็นสีเหลืองทอง ตั้งประดิษฐานไว้ในตู้กระจก บนที่หอสวดมนต์


จากการสอบถาม คุณตาพิชิต มีลักษณะ อายุ 80 ปี คนเก่าแก่ของวัด เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ตนเองเกิดมาก็เห็นอยู่แล้ว พระพุทธมงคลชัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย มีหน้าตักกว้าง 93 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1 ตัน แต่เดิมพระพุทธรูป ได้ลงรักไว้เป็นสีดำ และประดิษฐานไว้ที่หอสวดมนต์เก่า ไม่ค่อยได้มีใครสนใจ มีขี้นกอยู่เต็มไปหมด ต่อมากรรมการวัดได้ทำความสะอาด รักที่ปิดลงไว้ได้เกิดหลุดร่อน จึงทำให้ได้เห็นว่าองค์พระเป็นสีทอง ชาวบ้านเรียกกันว่า สีทองดอกบวบ ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นทองเหลือง ทางอดีตเจ้าอาวาส จึงได้นำองค์พระพุทธรูป ไปที่ร้านพระแห่งหนึ่งในเขตฝั่งธนเพื่อทำการตรวจดู ซึ่งทางร้านยืนยันว่าเป็นพระทองคำจริง สร้างความดีใจให้แก่ทุกคน จึงได้นำมาตั้งประดิษฐานไว้ในตู้กระจก บนที่หอสวดมนต์ และมีกุญแจล็อคไว้อย่างแน่นหนาถึง 3 ชั้น


โดยสันนิษฐานว่า ตอนที่สร้างโบสถ์มหาอุตถ์ ชาวบ้านได้นำทองคำ ที่เป็นสร้อยทอง แหวนทอง มาร่วมหล่อองค์พระ ต่อมาได้ทำการลงรักพระสีดำ เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม จนกระทั่งวันเวลาผ่านไป มีคนมาพบว่าเป็นพระทองคำดังกล่าว ซึ่งวัดจุฬามณี สันนิษฐานว่าสร้างภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยา ปีพ.ศ. 2310 โดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่หนีภัยพม่ากลับมาได้ โดยภายในวัดจะพบเจดีย์เก่าแก่ที่มีความสูงถึง 38 เมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโบสถ์มหาอุตถ์ และวิหารที่เป็นที่จำวัดของพระในอดีต
กนกศักดิ์ / อ่างทอง