ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผอ.ฟ้า” เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน”วัดป่าคลอง11”พร้อมถวายปัจจัย 2 ล้าน

ผอ.ฟ้า” เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน”วัดป่าคลอง11”พร้อมถวายปัจจัย 2 ล้าน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นางสาวพรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าคลอง11 ต.บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 พ.ย.2566 ที่วัดป่าคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ดารา-นักแสดง นักร้อง ยูทูบเบอร์ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้าได้ถวายจตุปัจจัย จำนวนเงิน 2,000,000 บาท รวมยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,254,794 บาท โดยทางวัดจะนำเงินกฐินพระราชทานทั้งหมดมาซื้อที่ดินและสร้างหอพักเรือนนอนให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม

ก่อนเดินทางกลับ ผอ.ฟ้า ได้ร่วมปลูกต้นไม้ โดยกล่าวว่า “นับเป็นสรรพสิริมงคลต่อวัดป่าคลอง 11 และชาวอำเภอหนองเสือ รวมถึงชาวไทยทุกคน ที่ได้มีโอกาสอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดป่าคลอง 11 ทั้งนี้ เงินปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ทั้งหมดที่ได้มาทางวัดจะนำไปซื้อที่ดินและสร้างหอพักเรือนนอนให้กับผู้มาปฏิบัติธรรม เพื่อประกอบศาสนกิจและเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชนได้โดยสะดวก และบุญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วย” และตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป

ผอ.ฟ้า กล่าวว่า การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป และปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2566 ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายวัดป่าคลอง 11 และถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับวัดป่าคลอง11 ที่ได้เข้าถึงพระกฐินพระราชทาน ซึ่งตนเองก็อยากจะทำให้กับวัดต่างๆที่สามารถทำได้ และพยายามจะขอพระกฐินพระราชทานให้กับวัดที่ยังไม่เคยได้รับ ถ้าวัดไหนได้รับพระกฐินพระราชทานก็ถือว่าเป็นศิริมงคลแก่วัดนั้นๆ และขอเรียนเชิญลูกศิษย์วัดป่าคลอง11 มาร่วมกันทำบุญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านาน