ข่าวทั่วไป

พิษณุโลก – พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และชมรมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน

พิษณุโลก – พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และชมรมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดพิษณุโลก นำโดย
คุณ สุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหารือประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดทำใบอนุญาตขับรถให้ทหารกองประจำการของกองทัพภาคที่3 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และการต่อใบอนุญาตขับรถ ในกรณีบัตรหมดอายุ การอบรมวิชาชีพช่างตรวจสภาพรถยนต์(ตรอ)เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน จนได้รับบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ


และ การส่งเสริมการฝึกอบรมพลประจำเครื่องมือหนัก เพื่อให้สามารถขอใบอนุญาตขับขี่เครื่องมือช่าง
ทั้งนี้ ได้มอบหมายพลตรีวิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่ทหารกองประจำการ ต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก