ข่าวทั่วไป

พิษณุโลก – ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ,กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพภาคที่ 3

พิษณุโลก – ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ,กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพภาคที่ 3

 

ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 สทท.พล สสนท.จ.พล นางศศิวัณย์ ศรีพรหม (คุณพี) ประธานสทท.พล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ,กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพลโทประสาน แสงศิริรักษ์
ในการนี้ทางสทท.พล สสทน.จ.พล นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสทท.พล ประธานสทท.พล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ,กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้พูดถึง การทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัดและ พิษณุโลก Connect เชื่อมโยงเส้นทางการบินสนามบินนานาชาติ เชื่อมโยงกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) เมืองมรดกโลก 3 เมือง 1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 3.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์ เมืองมรดกโลก เมืองยูเนสโก และเป็นเด็นหลักการเชื่อมโยง Health & Herb ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร และการดูแลผู้สูงวัย Fruit & Farm นักท่องเที่ยวจะได้ชมสวยดอกไม้ที่งดงาม เช่นไฮลิลล์ฟาร์ม สวนซากุระญี่ปุ่น Faith & Heritage Tourism เราเป็นศูนย์รวมความศรัทธา และศิลปะทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม เชื่อมต่อเมืองโบราณศรีเทพ บ้านร่องกล้า ที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อการผักผ่อนเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี เรียนรู้และสัมผัสวิถีความเรียบง่ายของชุมชน จุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และยังสืบสานรักษา ต่อยอด พัฒนาโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริสู่การท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก