ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก – สทท. จ. พล สสทน.จ. พล และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ขอเชิญนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป สวนองุ่นบ้านไร่ อัยยริญ

พิษณุโลก สทท. จ. พล สสทน.จ. พล และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ขอเชิญนักท่องเที่ยว ที่รัก ชอบธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว ปลอดสารพิษ สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษ์นำ้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ชม ชิม ช้อป สวนองุ่นบ้านไร่ อัยยริญ

ในโครงการฯ ชิมก่อนในแต่พวง และนักท่องเที่ยวตัดด้วยมือเองบ้านเทอดชาติ ต. บ่อภาค จ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก พร้อมเทึ่ยวต่อในเส้นทางท่องเที่ยว สัมผัสความหนาว ทะเลหมอก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้า กล้วยไม้ สวย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก