ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวประชาสัมพันธ์ประเพณีโบราณ

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณบึงราชก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักบึงราชนกมากยิ่งขึ้น


สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน ภาคกลางวัน มีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประเภทเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนในภาคค่ำ มีการประกวดนางนพมาศ โดยมีตัวแทนสาวงามจาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รวมทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำพื้นถิ่น และชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟและโคมลอย


โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณท่าน้ำภายในสวนสาธารณะบึงราชนกไว้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงภายในงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทุกจุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยเปิดให้เที่ยวชมฟรีตลอดงาน.
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก