ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ตั้งแต่ อายุ 30-70 ปี ฟรี

ข่าว/ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ตั้งแต่ อายุ 30-70 ปี ฟรีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ.ที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 8 พ.ย. 66 เมื่อเวลา 08.00 น. นายวิจิตร พาพลงาน นายอําเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ ผู้ที่เข้าตรวจคัดกรองมะเร็งต้านมโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็ง เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.ประจําหมู่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น โดยมีสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ตั้งแต่อายุ 30-70 ปี จำนวนมากเข้าร่วมเข้ารับบริการทั้งหมด 200 ราย

นําโดย นายแพทย์ผดุงสิทธิิ์ ละมัยเกศ ผู้นํามูลนิธิกาญจนบารมี น.พ.สราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ นายพนพร หาญเหี้ยม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการรักษาการในตําแหน่งสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ให้การต้อนรับคณะ สำหรับการจัดโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกฟรีด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) และเครื่อง Ultrasound เป็นการกระตุ้นเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค โดยมีการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองก่อน โดยจะมีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งหากพบโรค จะมีการส่งต่อเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็ง เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ครั้งนี้ให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมาก จัดนอกจากจัดให้โครงการในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย.66 แล้ว ยังได้มีการจัดในพื้นที่จังหวัดตราดมาแล้วส่วนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่มีผู้เข้าร่วมและสนใจมากกว่า พื้นที่อื่นๆอีกด้วย โดยทางโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งต้านมได้กําหนดไว้ตามเป้าหมายจํานวน 200 คน วันแรกจะมีผู้สนใจร่วมตรวจกว่า 100 คน โดยจะใช้เวลาเริ่ม 08.00 น.ถึง เวลา 15.00 น. และวันที่สองเวลา 08.00 น.ถึง 12.00 น.ต่อไป/ภาพ/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด