ข่าวทั่วไป

พิษณุโลก – นายก อบจ. เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก – นายก อบจ. เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิกชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาวคณะ เป็นสิริมงคลในอาชีพด้านศิลป์ของทุกๆ คน อีกทั้งยังเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลิเก พร้อมที่จะได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการประกอบพิธีไหว้ครู ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายเครื่องสักการะแก่ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก