ข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

เตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ปี 66

เตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ปี 66

วันที่ 8 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.ฐิติพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา โดยปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยเทศร่วมแสนคน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

โดยในที่ประชุมได้วางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ทั้งเรื่องการปิดถนนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจัดการปัญหาด้านการจราจร ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยหลังเลิกงาน การอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุตามจุดต่างๆ

ตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อเตรียมพร้อม การควบคุมการอนุญาตให้บินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนภายในงาน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ตามช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางในสาธารณชนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ร่วมงานต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334