ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

พิษณุโลก – เส้นทางบินข้ามภาค ภูเก็ต( กลุ่มจังหวัดอันดามัน – พังงา กระบี่) – ดอนเมือง – พิษณุโลก

พิษณุโลก – เส้นทางบินข้ามภาค ภูเก็ต( กลุ่มจังหวัดอันดามัน – พังงา กระบี่) – ดอนเมือง – พิษณุโลก( กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก พร้อมจังหวัดพันธมิตรใกล้เคียง กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ) กระตุ้นท่องเที่ยวฤดูหนาว การค้า การลงทุน >>> เดินทางมั่นใจ จองได้เลย WWW. airasia.com/th/th สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว