ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

จิตอาสากรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน หน่วยทหารจิตอาสาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เตรียมงานประกอบพิธีล้านนารื้อถอนอาคาร ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) จัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน

จิตอาสากรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน หน่วยทหารจิตอาสาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เตรียมงานประกอบพิธีล้านนารื้อถอนอาคาร ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) จัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน


พันเอก กฤตินันท์ นิโลบล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 มอบหมายให้ ร้อยเอก รัตนะ พูลสวัสดิ์ นายทหารฝ่ายยุทธการกรมทหารพรานที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จิตอาสา 904, มณฑลทหารบกที่ 38 , กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2, กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2, สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน, โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์, กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่าน และ เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อการเตรียมงานประกอบพิธีล้านนารื้อถอนอาคาร ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เป็นหอศิลปวัฒนธรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 นาย