ข่าวทั่วไปช่วยชาวบ้าน

สาธารณสุขอําเภอทับสะแก เปิดโครงการเสวนา ปัญหาซึมเศร้า ในเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้า

สาธารณสุขอําเภอทับสะแก เปิดโครงการเสวนา ปัญหาซึมเศร้า ในเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้า
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนา ปัญหาซึมเศร้า ในเด็กและเยาวชน อำเภอทับสะแก
โดยมี นายชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก ในนามผู้จัดโครงการเสวนา ปัญหาซึมเศร้า ในเด็กและเยาวชน อำเภอทับสะแก น.ส.วิยะรัตน์ หนูเอก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง น.พ.นพรัตน์ ชัยเจริญวิมลกุล รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลทับสะแก น.ส.ชลิกา หูทิพย์ ผอ.โรงเรียนทับสะแกวิทยา นายลือยศ ภู่ทอง สจ.เขต 3 อำเภอทับสะแก พร้อมด้วย ทีมวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ และในพื้นที่อำเภอทับสะแก ครู นักเรียน ร.ร.ทับสะแกวิทยา ร่วมกิจกรรม


สถานการณ์การฝ้าระวังในอำเภอทับสะแก ข้อมูลการรับบริการทางคลินิก จากโรงพยาบาลแม่ข่ายอำเภอทับสะแก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของอำเภอทับสะแกพบว่าเด็กและเยาวชน ไม่ยอมใช้บริการขอคำปรึกษาของหน่วยงานราชการ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเสวนา ซึมเศร้า ในเด็กและเยาวชน อำเภอทับสะแก ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้า เพื่อความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเอง การเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือในเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้การจัดการอารมณ์ตัวเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่คนรอบข้างได้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
//////////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443