กีฬา

เชิดชูฮีโร่เอเชี่ยนเกมส์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เชิดชูฮีโร่เอเชี่ยนเกมส์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมยินดี-มอบทุนสนับสนุน
นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ แสดงความยินดี พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย (๑) เหรียญทอง ได้แก่ นายบัลลังก์ ทับทิมแดง กีฬาเทควันโด (๒) เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวเบญญาภา จันทวรรณ กีฬาไคท์บอร์ด (๓) เหรียญทองแดง ได้แก่ นายโจเซฟ โจนาธาน เวสตัน กีฬาไคท์บอร์ด ในงาน “เชิดชูเกียรตินักกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19”เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน ได้ออกกาลังกายเล่นกีฬา

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดและนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม ณ ลานมหาราช ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

///////////////////

ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน 0649646443