ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ฉก.ทัพเจ้าตาก “มอบถุงยังชีพ” ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ฉก.ทัพเจ้าตาก “มอบถุงยังชีพ” ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
—————————
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ จาก กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการจัดกิจกรรม “Army Delivery” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

โดยได้นำถุงยังชีพ (สิ่งของอุปโภคและบริโภค) และผ้าห่ม ไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่มีฐานะยากจน/ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง/คนพิการ ในพื้นที่ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งยังได้มอบยาสามัญประจำบ้านและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนดังกล่าว ซึ่งประชาชนรู้สึกดีใจ และขอขอบคุณหน่วยงานทหารที่เข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส