ข้าราชการไทยช่วยชาวบ้าน

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ จว.ช.ม.

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ จว.ช.ม.
***********************************
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พลตรีประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย ของกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ให้การต้อนรับ พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังผาเมือง ณ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพบปะกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่อ้างสิทธิ์ดอยลาง ผ่านระบบ video teleconference และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน