ข้าราชการไทยช่วยชาวบ้าน

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 พร้อม สมาคมแม่บ้านทหารบก กองพันทหารม้าที่ 12 เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญ กำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 พร้อม สมาคมแม่บ้านทหารบก กองพันทหารม้าที่ 12 เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญ กำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดแพร่

พันเอก เฉลิมชัย ผาทอง ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 และ คุณพัศญา ผาทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 พบปะเยี่ยมเยือนติดตามดูแลพร้อมให้คำแนะนำ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่บ้านกำลังพลของหน่วยที่คลอดบุตรใหม่ จำนวน 2 ราย ณ บ้านพักข้าราชการนายสิบค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้แก่

นางพนัสธิดา วงค์ปินตา ภรรยาของ ส.อ. กิตติรัตน์ วงค์ปินตา
นางศศินิภา นาครินทร์ ภรรยาของ ส.อ. สามารถ นาครินทร์ ณ บ้านพักข้าราชการนายสิบค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่


นอกจากนี้ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 พบปะเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่บ้านกำลังพลของหน่วยที่กำลังตั้งครรภ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพและการเตรียมตัวก่อนคลอดบุตร จำนวน 2 ราย ณ บ้านพักข้าราชการนายสิบค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้แก่

1. นาง แพรนภา ปินสุทะ ภรรยาของ จ.ส.อ. ยศธร ปินสุทะ
2. นางสาว วรรณนิษา เฉียบแหลม ภรรยาของ ส.ท. เดชสิทธ เฉียบแหลม


จากนั้น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางยุพิน เพื่อนฝูง มารดาของ จ.ส.อ. อัฐวุฒิ เพื่อนฝูง ซึ่งป่วยเป็นโรคไต ณ บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่