ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ รับประทานรางวัลแห่งชาติ Thai Awards ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ รับประทานรางวัลแห่งชาติ Thai Awards ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ ห้องคอลเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สภาการนักข่าวไทย THAI PRESS COUNCIL ได้จัดงานประทานรางวัลแห่งชาติ Thai Awards (รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในการมอบรางวัล ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เป็นประธานจัดงาน


ดร.อำนาจ หมัดสดาย กล่าวว่า สภาการนักข่าวไทย THAI PRESS COUNCIL เกิดแนวคิดเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในการเสริมสร้างพลเมืองที่ดีของชาติ ในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตน อันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน “ปณิธานความดี” สร้างความถูกต้อง และ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำให้การขับเคลื่อนสังคม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดพลเมืองที่ดีต่อไป

ในการรับประทานรางวัลแห่งชาติ Thai Awards (รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2563) ในครั้งนี้ มี นายพรชัย ชลวาณิชกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น (ทหารหรือข้าราชการระดับสูง) ท่านวาสนา กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมภริยาอัยการ รับสาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่น นายอุดร แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด รับสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่น นายเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา คณะอนุกรรมการ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา รับสาขานักพัฒนาและปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น นายอิทธิพล กาวรรณธง บรรณาธิการข่าวภูมิภาค คมชัดลึก ออนไลน์ รับรางวัล”คนไทยตัวอย่าง” รับสาขาสื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น นอกจากนี้ยังมี ศิลปิน ดารานักแสดง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจ เข้ารับประทานรางวัลเป็นจำนวนมาก

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าว ภาคกลาง