การเมืองข่าวทั่วไปข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัว

กกต.จว.เชียงราย จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง แก่ผู้สมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.

กกต.จว.เชียงราย จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง แก่ผู้สมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ณ หอประชุมกาสะลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โดยมี นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ. สนง.กกต.จว.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

หลังจากนั้นมีการเทศนาธรรมโดย พระรัตนมุนี ผศ. ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
และมีการอธิบายถึงข้อกฎหมายข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่นจาก นายรัชกฤช สถิรานนท์ข้าราชการบำนาญ/อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและ ประธานกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทีมวิทยากรจากสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงราย มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย

ในส่วนของช่วง เวลามีเวลา13.00น. ได้มีการ กล่าวคำปฎิณาณตน ของ ผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. พร้อมทีมงานร่วมกัน โดยมี นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.สนง.กกต.จว.เชียงราย เป็นผู้นำกล่าวคำปฎิณาณ

ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้ง 3 ราย รวมถึงสมาชิกจากทุกกลุ่ม และ ตัวแทนจากคณะก้าวหน้าเชียงราย เข้าร่วมในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงก่อนแยกย้ายเดินทางกลับลงพื้นหาเสียงตามกฎระเบียบของ กกต. เชียงราย ต่อไป

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / ผู้สื่อข่าว จ.เชียงราย โทร.0990505989