ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรม “Kick Off” เปิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action Plan)การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ยกระดับความเข้มข้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ 1 ก.พ.67 เวลา 18.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick Off” เปิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action Plan) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ภาคีเครือข่าย และกำลังพลชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด”เป็นวาระแห่งชาติ”โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะภาคีเครือข่ายของหน่วยงานความมั่นคง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยทั้งเรื่องของการป้องกันปราบปราม รวมถึงการบำบัดและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดและกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะเร่งด่วน 3 เดือนระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2567 โดยจัดให้มีการ “Kick Off” เปิดปฏิบัติการตัดวงจร ยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศ ปัญหายาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วนเพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพ แต่ยังส่งผลกระทบแก่บุคคลรอบข้างครอบครัวชุมชน และสังคมเช่นกัน

จังหวัดนราธิวาส ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา โดยการดำเนินการค้นหาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งผู้ใช้ผู้เสพและผู้ค้าด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 และอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญ คือการบำบัดรักษา และให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติด ให้มองว่าผู้เสพ คือ ผู้ป่วย แต่ทุกคนสามารถกลับตัวกลับใจได้ โดยทุกภาคส่วนต้องพร้อมจุดประกาย และขัดเกลา ศักยภาพของผู้ผ่านการบำบัดทุกคน ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

โดยครั้งนี้ มีการปล่อยขบวนยานพาหนะ เคลื่อนขบวนผ่านประธานในพิธี และเคลื่อนตัวไปยังถนนสายต่างๆ ภายในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ด้วย

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส