ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ทัพเรือภาคที่ 1 โดย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เยี่ยมเยือนกำลังพล วันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทัพเรือภาคที่ 1 โดย นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมเยือนบ้านของกำลังพล หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 (มชด./1) จำนวน 3 ครอบครัว ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย และมีภาระในการดูแลครอบครัว ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
พร้อมมอบกระเช้าสิ่งของอันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ พูดคุยส่งเสริมกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทหารผู้เสียสละที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางทะเลภาคตะวันออก เนื่องในวันทหารผ่านศึก
#ทัพเรือภาคที่1
#เทิดทูนสถาบัน_ยึดมั่นระเบียบวินัย_ประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future


ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334