ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จันทบุรี – ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ( 12 ก.พ.67 ) ที่โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้รับพระราชทานปฏิทินหลวง พระราชทานประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี และท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334