กีฬาข่าวพาดหัว

ชมรมเชียงรายเอ็นดูโร่ ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล จัดการแข่งขันเอ็นดูโร่ สมทบทุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล ประจำปี 2563

ชมรมเชียงรายเอ็นดูโร่ ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล จัดการแข่งขันเอ็นดูโร่ สมทบทุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล ประจำปี 2563

ที่ลานกิจกรรมผาลาดรอยวัว หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ กันทะสุข ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล นำนักแข่ง นักบิด ประเภทรถจักรยานยนต์เอ็นดูโร่ ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก กว่า 300 คัน จากภายในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด ร่วมการแข่งขันในกิจกรรม การแขงขันเอ็นดูโร่ การกุศล เพื่อหาทุนทรัพย์สมทบทุนกองทุนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล โดยมี นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยชมรมเชียงรายเอ็นดูโร่ ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล และภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม

 

ภายในกิจกรรมได้มีนักแข่งทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก รุ่นอาวุโส รุ่นสตรี ให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดแข่งขันสร้างความสนุกสนานและความประทับใจโดยเฉพาะสถานที่จัดการแข่งขันเป็นภูเขาสูง สลับแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านแหล่งท่องเที่ยว อาทิ นาขั้นบันได น้ำตกนางแลใน และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ให้ได้ชมและสัมผัสพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างสวยงาม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนใต้ตำหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการหาทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนให้กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแลใช้ในกิจกรรมควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ส่งเสริมให้เยาวชน และทุกเภททุกวัยหันมาออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนางแล กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยใช้เส้นทางในการแข่งขันเป็นเส้นทางลาดตระเวนไฟป่า ดับไฟป่า และเป็นแนวกันไฟป่า ที่เป็นเขตแนวติดต่อกันระหว่าง ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลห้วยชมภู ตำบลท่าสุด และตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ระยะทางรวมกว่า 27.5 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใช้ทักษะ และความปลอดภัยสมรรถนของร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันตลอดจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันเอ็นดูโร่ครั้งนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันจากชมรมเอ็นดูโร่ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดไกล้เคียงส่งนักแข่งเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ จังหวัดเชียงราย รายงาน โทร. 0990505989