ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

เชียงราย – อำเภอเชียงของ ชูข้าวปิฎก 310 แบรนด์ข้าวใหม่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

อำเภอเชียงของ ชูข้าวปิฎก 310 แบรนด์ข้าวใหม่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร สาขาบุญเรือง, สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเทศบาลตำบลครึ่งและกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ โดยมีนายไพฑูรย์ ภิระบรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โดยมีนายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้านครึ่งใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ

 


สำหรับการจัดกิจกรรมมีการจัดแถลงแผนธุรกิจ “เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์” โดย นายบำเพ็ญ กองจันทร์ ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ฯ และมีการนำเสนอแผนธุรกิจ “เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์” โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานครั้งนี้ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ “ข้าวเชียงของ คุณภาพดี มีตลาดต้องการ ข้าวเชียงของ หมายถึง ข้าวเม็ดสวยและมีกลิ่นหอม คุณภาพดี หมายถึง ผลผลิตข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร GAP มีตลาดต้องการ หมายถึง ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ รวมถึงตลาดโมเดิร์นเทรด โดยมีกลยุทธ์ประตู 6 บาน ดังนี้ ประตูบานที่ 1 การจัดสรรที่ดินทํากิน ประตูบานที่ 2 ได้แก่ 1.บริหารจัดการน้ำบนผิวดิน 2.บริหารจัดการน้ำใต้ดิน เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน ประตูบานที่ 3 คือ ผลผลิตการเกษตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ประตูบานที่ 4 คือ นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่าที่น่าทึ่ง เรียบง่าย ประหยัด นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม เช่น ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่คุณภาพสูง มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ “ปิฎก 310” รวมถึงการคำนวณต้นทุนในการลงทุน ประตูบานที่ 5 คือ ตลาดสินค้าเกษตรที่กว้างไกล Worldwide แผ่ไปทั่วโลก เชื่อมมณฑลยูนนาน จีนตอนใต้ ตลาดทางเลือก ตลาด Modern Trade การค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ ควบคู่กับการค้าออนไลน์ด้วย และประตูบานที่ 6 คือ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มมูลค่า Value Added 360 องศา โดยใช้แนวทางกลยุทธ์การพัฒนา 3 ด้าน โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ อําเภอเชียงของ 1.ตลาดภายใน 5 ร. ประกอบด้วย โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ 2.ตลาดออนไลน์ เช่น เพจ Facbook shopee และ 3.ตลาดจีน
ในโอกาสนี้ได้รับความกรุณาจาก ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และได้ให้ข้อคิด ข้อพัฒนา ในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเรียนรู้ ดูงาน บ้านพัก(โฮมสเตย์) รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

 


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบูรณาการตลาดข้าวครั้งนี้ มีกลุ่มเครือข่ายซื้อ-ขายข้าว กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอเชียงของ และกลุ่มโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตจำนงในการเชื่อมโยงการผลิตและบูรณาการตลาดข้าว ให้มีคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ภายใต้แบรนด์ข้าว “ปิฎก 310” ข้าวคุณธรรม ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่าน ร่วมอุดหนุนข้าวไทย ข้าวดีมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ใส่ในกล่องหวายHandmade ฝีมือประณีต พร้อมเป็นของฝากช่วงเทศกาลสําคัญของกำนัล ผู้หลักผู้ใหญ่ บุคคลพิเศษด้วยของขวัญสุดพิเศษด้วยข้าวคุณภาพ จากบ้านครึ่งใต้-บ้านประชาภิวัฒน์ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 086-1149162

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน โทร.0990505989