ข่าวทั่วไป

อําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิยายน 2563 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยจิตอาสาอําเภอคลองใหญ่และตําบลไม้รูด 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บขยะสถานที่โรงเรียนบ้านไม้รูดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านไม้รูด และสวนสาธารณะ หมู่ ๑ ต.ไม้รูด


สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด