ข่าวทั่วไป

พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) บ้านแม่จว้า หมู่ที่ 7

พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) บ้านแม่จว้า หมู่ที่ 7

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนการผลิตพืชผักแบบไฮโดรโปนิค ของนายชินวัฒน์ ตาไคร้ เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) บ้านเลขที่ 278 บ้านแม่จว้า หมู่ที่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยส่งขายห้างค้าส่งยักษ์ใหญ่ ร้านสลัด และร้านอาหารในจังหวัดพะเยา ผลผลิตออกสู่ตลาดสัปดาห์ละ 250 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 70 บาท

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0990505989