ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสา

กิจกรรม พัฒนาเมืองสะอาดจังหวัดชลบุรี big cleaning day ชลบุรีเมืองสะอาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี

ชลบุรี จัดกิจกรรม พัฒนาเมืองสะอาดจังหวัดชลบุรี big cleaning day ชลบุรีเมืองสะอาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
วันที่1พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม พัฒนาเมืองสะอาดจังหวัดชลบุรี big cleaning day ชลบุรีเมืองสะอาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวันที่ 28กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันฉัตรมงคล

ภายในงานมีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะโดยรอบศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าชลบุรี จัดระเบียบสายสื่อสาร และป้ายโฆษณา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี