ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว

พิษณุโลก นายอรรถพล บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากประธาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ปรีชา นุตจรัส ข่าวพิษณุโลก